Sunday, November 05, 2006

Copenhagen Tennis News

Copenhagen will stage the last SlamBangian Show of the season when WeltMeistro Adam Holberg (Australia), Claus Holmen (Denmark), Osko Kodex (Hungary), Yuorgous Ramussios (Greece), Peter Carlsberg (Amager) and Hans Bin Háfjall (Fareoe Island) fight for the Copenhagen Campionships on december 9 at Klöwerfield Arena.

4 comments:

Anonymous said...

Ungarn udfordrer hermed officielt den usle verdensmester, Adam Holberg, i henhold til gældende praksis og det nugældende regelsæt for SlamBang Tennis.

KODEX

holberg said...

Postbudet har lige været her og der var ingen udfordring fra dig din ungarske søn af en grønlandsk narkoluder.
Så jeg venter stadig i spændning på din officielle udfordring.....

Anonymous said...

Tilsyneladende har det lokale postbud perforeret Holbergs hemmoridebefængte bøsseluder krobsåbning med guldketsjeren, eftersom han ikke måtte mene at denne blog ikke lever op til kravet om OFFICIALITET i forbindelse med udfordring!

Ungarn har noteret sig, at Holberg ikke tør at møde Kodex. Følgen heraf vil være, jf. gældende praksis, at titlen overgår fra Holbert til Kodex uden kamp.

I øvrigt henvises der til Dansk rets almindelige regler om skriftlighed.

Dybeste respekt og Gud bevare Ungarn.

KODEX

holberg said...

Vrøvlehoved!
Jeg har endnu ikke modtaget dato, sted eller tidspunkt, din narkoluder!